Panawit Wątroba i Odchudzaniemax 30 tabl

14,99

Opis

Nazwa: Ibuprom Sport żelPostać: żelDawka: 0,05 g/gOpakowanie: 1 tub.a 60gSkład: 100 g żelu Ibuprom Sport żel zawiera: 5 g ibuprofenu (Ibuprofenum) Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania: – miejscowe leczenie bólów mięśni, – leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa, – leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych), – leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne ( NLPZ ). Występowanie w wywiadzie pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ .Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób: Bardzo rzadko (< 1/10,000) Bardzo rzadko mogą wystąpić objawy niepożądane związane ze stosowaniem ibuprofenu po stosowaniu miejscowym. Jeżeli poniższe objawy niepożądane wystąpią, należy odstawić Ibuprom Sport żel. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: − niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs, − zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie, mrowienie w miejscu podania). Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: − astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: − wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, plamica, − choroby pęcherzowe skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy). Zaburzenia nerek i dróg moczowych: − niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek. Zaburzenia żołądka i jelit: − ból brzucha, niestrawność. Podczas długotrwałego leczenia mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Al. Jerozolimskie 181C 02 – 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Interakcje: Dotychczas nie są znane wzajemne oddziaływania miejscowo stosowanego ibuprofenu z innymi lekami. Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania objawów niepożądanych.Dawkowanie: Do stosowania miejscowego, na skórę. Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj stosuje się na skórę pasek żelu o długości 4 do 10 cm (2 g do 5 g żelu co odpowiada 100 mg do 250 mg ibuprofenu) i wciera 3 do 4 razy na dobę. W razie konieczności można produkt leczniczy stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny. Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym. Wchłanianie substancji czynnych poprzez skórę jest zwiększone podczas zabiegów jonoforezy (specjalna forma elektroterapii). Produkt leczniczy Ibuprom Sport żel stosuje się pod katodę (pole ujemne). Zazwyczaj stosowane natężenie wynosi 0,1 do 0,5 mA na 5 cm 2 powierzchni elektrody, a czas trwania zabiegu wynosi maksymalnie 15 minut. Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza. Jeśli po upływie 10 dni stosowania produktu leczniczego objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu należy zalecić pacjentowi zasięgnięcie porady lekarza. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 12 g żelu (600 mg ibuprofenu).Środki ostrożności: Produktu leczniczego Ibuprom Sport żelnie należy stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolice oczu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym ibuprofen, stosowane doustnie mogą u niektórych pacjentów powodować niewydolność nerek, objawy niepożądane u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz alergiczne reakcje oskrzelowe u pacjentów z astmą w wywiadzie. Podczas stosowania miejscowego ibuprofenu jego stężenie w surowicy krwi osiąga minimalne wartości, co nie stwarza zagrożenia wystąpienia działań niepożądanych dotyczących układu pokarmowego, oddechowego i nerek. Jednak produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, niewydolnością nerek, astma oskrzelową i nietolerancją kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych NLPZ przyjmowanych doustnie. Należy poinformować pacjenta o konieczności konsultacji przed zastosowaniem produktu Ibuprom Sport żel. W trakcie stosowania produktu Ibuprom Sport żel należy unikać ekspozycji leczonej powierzchni ciała na działanie promieni słonecznych w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło (fotouczulenia). Ibuprom Sport żelnie jest wskazany do leczenia dzieci poniżej 14 lat. W razie wystąpienia wysypki należy odstawić produkt. Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu produktu należy umyć ręce.Prowadzenie pojazdów: Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie: Objawy Doustne przyjęcie 8 g do 12 g ibuprofenu u dorosłych prowadzi do zawrotów głowy, utraty świadomości i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jako następstwo przyjęcia 3 g do 4 g ibuprofenu u dzieci w wieku 1,5 do 2 lat występuje bezdech i sinica. Po zastosowaniu oddechu kontrolowanego oraz intensywnej opieki normalizacja oddechu następuje w ciągu 12 godzin. W związku z małym wchłanianiem przez skórę, w porównaniu z wchłanianiem leku po przyjęciu doustnym, nie obserwowano przypadków zatrucia po miejscowym zastosowaniu produktu leczniczego Ibuprom Sport żel w postaci żelu. Leczenie zatrucia W przypadkach zatrucia spowodowanego niewłaściwym użyciem produktu leczniczego Ibuprom Sport żel, leczenie jest uzależnione od występujących objawów. Swoiste antidotum w przypadkach zatrucia ibuprofenem nie jest znane. Jeżeli pacjent połknął w ciągu godziny potencjalnie toksyczną ilość produktu leczniczego Ibuprom Sport żel, należy rozważyć podanie drogą doustną węgla aktywnego.Ciąża: Ciąża Zahamowanie syntezy prostaglandyn może wywierać niekorzystny wpływ na przebieg ciąży oraz rozwój płodu. Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronień oraz wad rozwojowych takich jak deformacja serca i rozszczepienie powłok brzusznych ( wytrzewienie ). Ryzyko to zależy od czasu trwania terapii. Podawanie inhibitorów prostaglandyn zwierzętom wiąże się ze zwiększonym ryzykiem utraty i śmierci płodu, a także ze wzrostem ryzyka różnych uszkodzeń, obejmujących między innymi układ sercowo-naczyniowy. Stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn w III trymestrze ciąży może narażać − płód: • na ryzyko uszkodzeń w obrębie serca i płuc (przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego oraz wystąpienia nadciśnienia tętniczego płucnego); • na ryzyko zaburzenia czynności nerek, mogącego prowadzić do ich niewydolności połączonej z małowodziem; − matkę i noworodka w końcowym okresie ciąży: • wydłużenie czasu krwawienia wynikające z działania przeciwagregacyjnego , które obserwuje się nawet po małych dawkach produktu; • zahamowanie skurczów macicy skutkujące wydłużeniem czasu porodu lub jego opóźnieniem. W związku z tym stosowanie produktu Ibuprom Sport żel w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, a w I i II trymestrze nie należy go stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry. Karmienie piersią Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych stężeniach i wydaje się niemożliwe, aby niekorzystnie wpływał na niemowlę karmione piersią.

Kategoria: Mięśnie stawy i kości

Producent: USP Zdrowie

oregano oil kapsułki, garcinia cambogia complex, alimenta, produkty ekologiczne online, colostrum natvita, nasiona piołunu, dzień ojca 23 czerwca, jaki ser do pesto, repelent co to jest, olejek eukaliptusowy wikipedia, magnez produkty, wodorotlenek sodu, dieta w chorobie hashimoto agata lewandowska, fasolka biała, witaminy z grupy b tabletki, selen w czym jest, gabinet dietetyczny wrocław, reishi grzyby, pieprz cayenne a chili

yyyyy